1960 – 2003

I 1960 blev Knud Andersen, Juelsborg, formand. Der kom i alt 4 nye medlemmer ind det år. Der skulle søges ny vært i stedet for Henriette Fagerlin, der ønskede at fratræde til 15/6 1960.
Der kom fem ansøgninger til den ledige stilling. Blandt dem faldt valget på Asta og Poul Larsen, der boede i Gørlev. Tiltrædelse skulle ske efter aftale med det nuværende  værtspar.   De var værter indtil 1967, hvor de flyttede til deres nybyggede hus over for det daværende posthus, hvor de stadig bor.

Pr. 15/6 1960 blev der udfærdiget en inventarliste:

 17 tallerkener  7 sukker og fløde stel.
 70 teskeer  75 par kopper og desserttallerkener
 9 kageskåle  12 træopsatser til lagkage
 8 asietter  35 ølglas
 3 bakker  14 borde
 20 bænke  

I sidelogen stod 12 små finerede borde og 60 stole, hvoraf en stol var defekt.

Ved møde 15/8 1961 besluttedes det at holde høstfest d. 6/9 og andespil d. 19/10 med 50 gevinster. Ydermere blev der bestilt en flagstang hos Johannes Petersen. Ved bestyrelsesmøde 8/2 1962 blev det bestemt at afholde fastelavnsfest med spisning d. 20/2. Kuvertprisen var 7,50 kr.
Tømrer Johannes Petersen, Gierslev, var i 1960’erne med til en ombygning af Løve Forsamlingshus sammen med tømrer Henry Poulsen, Løve. Lofterne blev sænket og indgangen flyttet.

Løve forsamlingshus i tiden fra 1962 til 2003

Dette kapitel i Løve forsamlingshus historie er blevet til ved mange menneskers hjælp. Desværre er det sket, at protokollen fra 1962 til 1997 ikke har kunnet opdrives. Det er dog bestyrelsens håb, at den en dag må komme til syne så også den kan få sin rette plads i Lokalhistorisk Arkiv til glæde for rigtig mange.

Løve forsamlingshus formand Knud Andersen Juelsborg blev i 1964 afløst på posten af Arne Højland Gierslev.
Det var i en tid hvor alt gik gnidningsløst i huset. Men i 1966 valgte Asta & Poul Larsen efter næsten 7 år, at stoppe som vært i løve forsamlingshus.

Bestyrelsen søgte herefter en ny, og ansatte dengang to unge dygtige mennesker Anni & Bent Olsen. Anni var meget dygtig til det kulinariske, mens Bent stod for det praktiske og ellers havde sin plads i baren. I deres tid var der altid fest og god stemning i løve Forsamlingshus, og inden de drog videre på deres vej bestyrede de Huset i 4 år.

Igen måtte bestyrelsen ud at søge ny vært, og denne gang ansatte man Else & Oluf Olsen, og hvem husker ikke Elses gode “gammeldags” måde at lave mad på. I deres tid skabte de en helt speciel god og hyggelig atmosfære i forsamlingshuset.

I 1972 valgte Arne Højland efter 8 år i formandsstolen, at overlade denne post til Iver Toftegård Gierslev.

I 1977 blev forsamlingshuset atter udvidet. Det blev til en større ombygning . Man blev i bestyrelsen enige om, at optage et lån til udbyggelse af en mindre sal mod nord, samt et længere ønske om nye toiletter og indgang.

Formanden Ivar Toftegaard Jensen holdt talen ved rejsegildet på den 60 kvadratmeter store tilbygning, der var opført langs husets nordre side. Selve indvielsen faldt på dagen hvor husets 75 års dag skulle fejres, nemlig d. 25/2 1978. Der var 200 deltagere. Festanretningen bestod af sild, hamburgerryg med gemyse og en osteanretning. Efter silden fik skoleleder Svend Laursen ordet og fremførte en prolog på vers i dagens anledning:

I din ungdom – det var ting, der gav mening.
Du husede egnens riffelforening, forsvarsbrødre og syngende gymnaster,
og gymnastik er ting, der fordriver laster!
Og se da her i husets skab
af sølvpokaler i stakke og stab.
Jo, Løves navnkundige idrætsforening.
Den gav byen et navn og håndbolden mening!

Derfor vi gratulerer med dagen i dag,
hvor 75 du har på bag.
Lad os derfor som timer og dage skrider
spejde fremad mod nye tider.
Lad huset forblive i den gamle ånd.
Lad skæmt og alvor gå hånd i hånd.

Det blev ikke uden problemer at gennemføre den ny tilbygning. Håndværkerudgifterne blev nemlig ca. 60.000 kr. større end beregnet. En løsning med et banklån ville blive for dyr til at huset kunne klare det, hvorefter bestyrelsen indledte forhandlinger med Høng Kommune, som tilbød et afdragsfrit lån på 125.000kr.

Efter 10 gode år i løve forsamlingshus stoppede Else & Oluf i 1980 som vært. Igen måtte bestyrelsen søge efter ny vært, og ansatte Lis og Henning Pedersen Gørlev. Lis Pedersen var dygtig til at lave mad, men man var ikke helt lige så tilfreds med hendes mand. Det førte til at man i bestyrelsen efter to år besluttede, at sige dem op. Det afstedkom en turbulens måned i huset, der førte til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor over 150 mennesker mødte op. En del var mødt op som tilhængere af den nu opsagte vært, med Tom Høyem i spidsen. Bestyrelsen havde enstemmigt besluttet, at denne ville trække sig, hvis de kom i mindretal. Som dirigent blev foreslået Tom Høyem og Åge Jørgensen, og med stort flertal blev Åge Jørgensen valgt. Der blev også vist stor tilslutning til bestyrelsens måde at drive forsamlingshuset på, og dermed var afskedigelsen af Lis og Henning Pedersen en kendsgerning.

I denne periode blev der også tid til en gennemgribende restaurering af køkkenet, og også denne gang valgte bestyrelsen at optage et lån. Man havde nu også fået et flot forsamlingshus, som mange forhåbentlig ville benytte.

Økonomien var på grund af det sidste værtspar ikke længere så god, udlejningerne var faldet. Det førte i 1981 til dannelsen af “Støtteforeningen”, hvor især de årlige loppemarkeder og ikke mindst fra 1982 hvor ringridningen blev en årlig tilbagevendende begivenhed.

Efter 10 år som formand gik Iver Toftegård af, han nåede dog inden at være med til at ansætte det nye værtspar Marguerite & Hurt Petersen. Som ny formand blev Hermod Jensen Gierslev valgt. I de næste år kneb det lidt med udlejningen. Oliepriserne var steget og da varme og lys skulle betales af værten og at der samtidig var mindre gang i udlejningen var der ikke længere så indbringende at være vært i forsamlingshuset.
Det medførte da også at Marguerite & Hurt efter to år opsagde deres stilling som vært.

Bestyrelsen måtte igen søge, og ny vært i forsamlingshuset blev Bente Brandt Korsør. Og vi må jo nok give hende skylden for, at huset igen kom på rette køl. Det var nemlig Bente Brandt der for egen regning startede bankospillene op, og på dette grundlag blev “Husets Venner” startet. Og netop Bankospillene sammen med de årlige loppemarkeder arrangeret af Støtteforening var den hovedsagelige årsag til husets gode økonomi op igennem firserne og halvfemserne.

Men allerede i 1988 sagde Bente brandt sin stilling op og en ny vært skulle findes. Men det var ikke så nemt mere, udgifterne var steget, og grundet oliepriserne var det blevet dyre at varme huset op, en udgift som før blev betalt af værten, bestyrelsen valgte så at betale halvdelen af denne udgift, det betød at økonomien for den nye vært Ib Christoffersen var stærkt forbedret. Ib Christoffersen var en ung mand med en god kokkeuddannelse bag sig. Det varede ikke længe førend alle kendte og havde smagt hans gode og veltilberedte mad. Ib var med sit gode humør også med til at sætte gang Løve forsamlingshus. Det var også i denne periode at en ny forening så dagens lys med de årlige “Løvebrølrevyer”.
Desværre blev Ib Christoffersen kun få år i Løve forsamlingshus, så i 1990 måtte man igen ud at søge efter ny vært.

Hermod Jensen valgte dette år at stoppe som formand og ny på denne post blev Søren Olsen Knudstrup. Bestyrelsen valgte at antage Ena Rasmussen & Kirsten Tønnesen som nye værter, de havde i årene før hjulpet Ib og foresatte den gode linier der var blevet lagt. Huset blev i disse år lejet meget ud. Søren Olsen stoppede som formand i 1992 og ny mand i formandsstolen blev Svend Arne Pedersen BødstrupvejHuset blev op igennem halvfemserne lejet meget ud og det var ikke mindst Ena & Kirsten skyld, men alt varer jo ikke ved!

Så i 1997 stoppede de og en ny vært skulle findes, men allerede her var det svært at finde en ny, men man fik dog en henvendelse nemlig Erik Mosegård Petersen, som man antog som det der skulle blive Løve Forsamlingshus sidste vært.
I de næste to år gik udlejningen voldsomt ned og i 1999 valgte bestyrelsen at opsige Erik Mosegård Petersen,

Bestyrelsen var herefter mest stemt for at lade huset gå over til at blive et nøglehus, man havde forsøgt at finde en ny vært, og da det ikke lykkedes overgik Løve Forsamlingshus den l januar 2000 til nøglehus.
Svend Arne Pedersen stoppede som formand i 2000 og i årene fra århundredskiftet og til 2003 blev Søren Olsen igen formand.
Løve Forsamlingshus fungerer i jubilæumsåret godt med mange udlejninger og med Ruth Frimann som kontaktperson.

Dette var så afslutningen på “En 100 årigs dagbog” om end den sidste del her måske blev lidt kort.

Tillykke med de hundrede år!

Bestyrelsen på jubilæumsdagen: 
Hanne H. Hansen, Ruth Frimann, Jan Kejser, Jørgen Andersen, Flemming Dyrlund, Flemming Frimann, Hermod Jensen

Jubilæumsudvalget: 
Marianne Højland Larsen, Poul Kristensen, Hanne H. Hansen, Hermod Jensen