Udlejning

UDLEJNINGSREGLER FOR LØVE FORSAMLIGSHUS

Forsamlingshuset er røgfrit, men der er overdækket rygerum

Huset udlejes kun til personer over 21 år.
Huset kan ikke lejes til ungdomsfester, diskotek og lignende.

Udlejningen starter fra kl. 09.00 til kl. 06.00 næste dag, hvis ikke andet udtrykkeligt er aftalt. Ved leje af forsamlingshuset en ekstra dag, forventes forsamlingshuset afleveret på afrejsedagen senest kl. 18.00.

Det er ikke tilladt at overnatte i forsamlingshuset.

Hvis ikke man er andelshaver, SKAL man i henhold til vedtægterne købe et andelsbevis til 100 kr. – dette gælder for livstid og kan ikke overdrages til andre.

  • Forbrugsmaterialer som rengøringsmidler, tekstiler, affaldssække o.l. må lejer selv medbringe.
  • Med i prisen får lejerne toiletpapir, håndsæbe, håndsprit og papirshåndklæder.
  • På grund af stigende priser på renovation, tages pap, duge, dåser o.l. med hjem.
  • Bestyrelsen henstiller til, at der spares mest muligt på varmen.
  • Hvis vinduerne åbnes, bedes man skrue ned for musikken af hensyn til naboerne.

Priser for leje:

Der må forventes løbende prisstigninger.

Alle priser er incl. rengøring

Leje af hele forsamlingshuset

2.950 kr.

ekstra dag + 750 kr.
+ pris pr. kuvert

Pr 1-11-2022 Energitillæg pr. udlejning

5 kr.

500 kr.

Begravelseskaffe og møder

1.000 kr.
Leje af projektor, lærred og lyd

500 kr.
Hvis lejeaftalen misligholdes, og lokalerne findes i grov uren stand sendes ekstra regning. 1500 kr.

INVENTAR:

Små borde størrelse 80cm X 120cm  antal 24

Store borde størrelse 80cm X 180cm antal 24

Antal stole 200, Stolene må IKKE anvendes udendørs.

Husk inden forsamlingshuset forlades:

• Bordene skal vaskes af og stole stilles op på bordene og gulvet fejes.
(OBS: hvis gulvet er fedtet/klistret skal det vaskes)

• Køkkenet skal være ryddet, herunder rengøring af ovn og komfur, aftørring af fliser og der skal være vasket op før kl. 06.00.

Ved grov misligholdelse af dette faktureres  min. 500 kr. i gebyr.

• Hvis der skulle være fejl og mangler, bedes man rette henvendelse til bestyrelsen.
• Hvis der bliver ødelagt noget indbo eller huset lider overlast, er lejer altid ansvarlig.

Dette bedes venligst oplyses telefonisk til formanden på 40638608

• Alt affald skal sorteres, glas i glascontainer, dåser i affaldsspand med metal, blandet affald i stor container i affaldsskuret. Vi henstiller til at man IKKE placerer affald udenfor skuret, eller ved siden af containeren. Papirsduge og andet affald og andet må tages med hjem hvis ikke der er plads i containeren.
• Alle vinduer skal lukkes og haspes.
• Dørene skal lukkes og låses.
• Alt lys og ventilation skal slukkes, også på parkeringspladsen.
• Flag, æresport el.l. skal tages ned og stilles på plads.

Husk at aflevere huset som du gerne selv vil modtage det.

    Bestyrelsen 22-09-2022