Formænd for Løve Forsamlingshus 1903-2003

• Mejerist S.P. Andersen, Løve (1903-04)
• Karetmager Erik Hansen, Løve (1905)
• Peter Fischer, Løve (1906)
• Mejerist N.K. Henriksen (1907-08)
• Købmand Lars Peder Johansen, Løve (1909)
• Gdr. Christen Larsen, Løve (1910)
• Gdr. Carl Dedenroth Madsen, Løve (1911-12)
• Kristian Petersen, Løve (1913)
• Gdr. Dines Larsen, Løve (1914-15)
• Jens P. Hansen (1916)
• Tømrer Frederik Hansen, Løve (1917)
• Lærer Nørreslett, Knudstrup (1918-19)
• Hans P. Kristensen, Knudstrup (1920-21)
• Gdr. Ejnar Olsen, Løve (1922)
• Købmand Lars Peder Johansen (1923-26)
• Gdr. Albert Stahl, Løve (1927-28)
• Lauritz Jørgensen, Løve (1929-34)
• Bmd. Christian Nielsen, Løve (1935-37)
• Murer Chr. Nielsen, Løve (1938-39)
• Vejmand Valdemar Andersen, Løve Mark (1940-41)
• Laur. Olsen, Knudstrup (1942)
• Bmd. Søren Olsen, Løve Engvang (1948-53)
• Gdr. Jens Carlsen, Knudstrup (1954-59)
• Gdr. Knud Andersen, Juelsborg (1960-64)
• Gdr. Arne Højland Gierslev (1964-72)
• Gdr. Iver Toftegård Gierslev (1972-82)
• Gdr. Hermod Jensen Gierslev (1982-90)
• Gdr. Søren Olsen Knudstrup (1990-92)
• Svend Arne Pedersen Bødstrupvej (1992-00)
• Gdr. Søren Olsen Knudstrup (2000-03)